ASPA UPDATE : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บราซิล News

ASPA UPDATE : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บราซิล

       เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บราซิล ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
 
       ไทยกับบราซิลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๒ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี ๒๕๓๖ และการเยือนบราซิลของอดีตนายกรัฐมนตรีไทย ๔ ราย ล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ นาย Aloysio Nunes อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ได้เยือนไทยและเห็นชอบร่วมกับฝ่ายไทยที่จะจัดงานครบรอบความสัมพันธ์ ๖๐ ปีระหว่างไทยกับบราซิล เพื่อฉลองความสัมพันธ์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม โดยความร่วมมือสองฝ่ายครอบคลุมหลากสาขาและมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเกษตร เทคโนโลยีและการป้องกันประเทศ รวมถึงความร่วมมือในเวทีภูมิภาคและพหุภาคี และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
 
        ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเน้นย้ำการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ภาคประชาชนและการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันระหว่างไทยกับบราซิลผ่านศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ อาหาร การท่องเที่ยว และการเรียนการสอนภาษาของแต่ละฝ่าย โดยสถานเอกอัครราชทูตบราซิลได้เปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์บราซิลซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นอกจากนี้ งานได้นำเสนออาหารและเครื่องดื่มของแต่ละชาติ การแกะสลักน้ำแข็งรูปสถานที่สำคัญของสองฝ่าย การแสดงดนตรีไทยประยุกต์ การขับร้องเพลงจังหวะ Bossa Nova ของบราซิลโดยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ การแสดงดนตรีโดยนักเปียโนชาวบราซิล และการสาธิตศิลปะการป้องกันตัว Capoeira ของบราซิล 
 
         งานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองครบรอบ ๖๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บราซิลมีผู้เข้าร่วม กว่า ๓๐๐ คนจากแวดวงต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับบราซิลซึ่งจะรุดหน้าต่อไปในอนาคต