ASPA UPDATE : คณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯ News

ASPA UPDATE : คณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯ

           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและผู้ปกครองโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยในปีนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า ๒๐๐ คน จาก ๕ รัฐ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส เนวาดา เนแบรสกา และแอริโซนา

           ในโอกาสนี้  คณะเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

            รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนไทยและผู้ปกครอง และแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยหล่อหลอมความเป็นไทยในหมู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อแผ่นดินแม่ และนำประสบการณ์ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะเพื่อนชาวอเมริกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน   

            โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ จัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่ ได้รับการสนับสนุนจาก Asian Thai American Youth Heritage Center และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยนำเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  ทั้งนี้  โครงการฯ จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2562

* * * * *

 

กองอเมริกาเหนือ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรกฎาคม 2562