ASPA UPDATE : นาย Robert O’Brien ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี News

ASPA UPDATE : นาย Robert O’Brien ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นาย Robert O’Brien ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นาย O’Brien ได้มอบสารของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความชื่นชมการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยแก่นายกรัฐมนตรี และได้หารือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา