ASPA UPDATE : โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนนักเรียนนายร้อย จปร. และโรงเรียนนายร้อยทหารบกดันทรูน News

ASPA UPDATE : โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนนักเรียนนายร้อย จปร. และโรงเรียนนายร้อยทหารบกดันทรูน

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยอุปทูต ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา พร้อมด้วย พ.อ. ณุดนัย บูรณสมภพ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และที่ปรึกษามินธิรา ภูภัทรพงศ์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อย จปร. จำนวน ๕ นาย ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อยศึกษาดูงานต่างประเทศ (The Foreign Academy Exchange Program-FAEP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกออสเตรเลียที่ให้นักเรียนนายร้อยของแต่ละฝ่ายเดินทางมาทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมประจำวันในโรงเรียนนายร้อยของอีกฝ่ายหนึ่ง