ASPA UPDATE : การสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา  News

ASPA UPDATE : การสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดการสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา ในหัวข้อ “Latin America, Thailand and beyond : Partnership in Global Value Chains” ที่โรงแรม Centara Grand at CentralWorld โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และนายเอดัวร์โด เฟรย์ รุยซ์-ตักเล อดีตประธานาธิบดีชิลี และผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีชิลีสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว Keynote Speech ในหัวข้อ “Latin America Region, the Pacific Alliance and Perspectives for Thailand” ซึ่งได้กล่าวถึงศักยภาพในภาพรวมของลาตินอเมริกา และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pacific Alliance และ TPP โดยชิลีมีความประสงค์ที่จะผลักดันให้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนอย่างใกล้ชิด ระหว่าง Pacific Alliance กับอาเซียน และกับไทย        

      

    วิทยากรในการสัมมนา ได้แก่ (1) นาย Rodolfo Villalba รองประธาน Argentina   Investment and Trade Promotion Agency - AAICI) ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการ   ส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลปัจจุบันของอาร์เจนตินา ซึ่งมีนโยบายเปิดประเทศมากกว่าในอดีต (2) นาย Dario Chemerinski ที่ปรึกษาทางธุรกิจชาวบราซิล ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพของบราซิล และอธิบายถึงวิธีการนำเบียร์สิงห์เข้าสู่ตลาดบราซิล รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ในการเจาะตลาดบราซิล(3) นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG Trading ซึ่งได้กล่าวถึงยุทธวิธีในการทำการค้าการลงทุนในต่างประเทศของบริษัท รวมถึงการค้ากับคู่ค้าในลาตินอเมริกา และเกร็ดข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะไปเจาะตลาดต่างประเทศ โดยกล่าวด้วยว่าบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือให้ SMEs ของไทยไปต่างประเทศ และ (4) นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Wyncoast Industrial Park ซึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการทำการค้าการลงทุนกับลาตินอเมริกา รวมถึงการลงทุนด้านพลังงานทดแทน

        นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายโต๊ะกลมโดยมีวิทยากรคือ เอกอัครราชทูตประเทศในลาตินอเมริกาประจำประเทศไทย (โคลอมเบีย ปานามา เม็กซิโก คิวบา และเปรู) และ เอกอัครราชทูต/อุปทูตไทยในลาตินอเมริกา (เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย)

       การจัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากกว่า 200 คน ประกอบด้วยคณะนักธุรกิจจากลาตินอเมริกา คณะทูตลาตินอเมริกาในประเทศไทยทั้ง 8 ประเทศ นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทย ผู้แทนหน่วยงานราชการไทยและสมาคมต่างๆ รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย และยังมีคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งกำลังศึกษาวิชาสเปนมาเข้าร่วมด้วย โดยการจัดการสัมมนาฯ ได้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำการค้าการลงทุนกับลาตินอเมริกาในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย และได้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนลาตินอเมริกา รวมถึงเครือข่ายระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งน่าจะช่วยส่งผลให้มีการขยายปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาต่อไปอย่างแน่นอน