ASPA UPDATE : คณะผู้แทนเยาวชนตามโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11   และโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯ News

ASPA UPDATE : คณะผู้แทนเยาวชนตามโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 และโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯ

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นายปัญญรักษ์
พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบกับคณะผู้แทนเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 และโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน รวม 230 คน และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารว่างแก่คณะ ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยเชิญอดีตกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมด้วย    

             
                          

       รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนไทยและผู้ปกครอง และยินดีที่มีโครงการ ในลักษณะนี้ เพราะเป็นโอกาสให้เยาวชนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้รู้จักและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมไทยจากการทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังขอบคุณฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม และขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และบันทึกความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนฝูงและคนรู้จักที่นครลอสแอนเจลิสได้รับทราบถึงประเทศไทยในด้านบวกต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะเยาวชนฯ ได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศด้วย

     โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 เป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง ASIAN THAI YOUTH HERITAGE CENTER คณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายสหรัฐฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้กลับมาเยือนประเทศไทยเพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยในต่างประเทศ จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 22  โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2560 และคณะเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

       

      สำหรับโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project) เป็นโครงการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งดำเนินการเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 9 กันยายน 2560 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันการทูตและการต่างประเทศ) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส นำกลุ่มเยาวชนคนไทยอเมริกันรุ่นที่ ๒ ที่เติบโตในสหรัฐฯ มาทำงานอาสาสมัครและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย คณะเยาวชนฯ ยังได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์และร่วมรายการของวิทยุสราญรมย์ของกระทรวงการต่างประเทศด้วย

      ปัจจุบันมีชาวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไทยในสหรัฐอเมริกาประมาณ 300,000 คน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกอบอาชีพในร้านอาหารไทยหรือทำงานรับจ้างทั่วไป มีการตั้งไทยทาวน์ซึ่งเป็นแหล่งรวมชุมชนไทยและร้านอาหารกว่า 2,000 ร้าน และคนไทยในสหรัฐอเมริกามีการจัดตั้งสมาคม ชมรม และกลุ่มต่าง ๆเพื่อทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านสังคม ศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม