ASPA UPDATE : เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ News

ASPA UPDATE : เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตชิลีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านความมั่นคงและการทหาร ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีนายทหารระดับสูงจากกองทัพเรือชิลี เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ที่จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ฝ่ายชิลีได้ย้ำพันธกรณีที่จะสนับสนุนประเทศไทยในการเลือกตั้งในองค์การระหว่างประเทศหลายตำแหน่ง