ASPA UPDATE : กรมอเมริกาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ News

ASPA UPDATE : กรมอเมริกาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นเจ้าภาพ      งานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ในโอกาสที่อธิบดีกรมอเมริกาฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้บริหารและข้าราชการ          กรมอเมริกาฯ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางทำงานร่วมกันในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศที่อยู่ในความดูแล อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายติดต่อประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมอเมริกาฯ ต่อไป โดยมีเอกอัครราชทูต 7 ท่านจากบราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย นิวซีแลนด์ ปานามา และเปรูเข้าร่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย

          อนึ่ง กรมอเมริกาฯ มีภารกิจในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้จำนวน 51 ประเทศ โดยมีภูมิภาคอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกา 33 ประเทศ และภูมิภาคแปซิฟิกใต้ 16 ประเทศ (www.mfa.go.th/aspa)