ASPA UPDATE : กิจกรรม "The Faces of Thais in the Relations of the Elephant and the Eagle "  ในโอกาสการครบรอบ 185 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา News

ASPA UPDATE : กิจกรรม "The Faces of Thais in the Relations of the Elephant and the Eagle " ในโอกาสการครบรอบ 185 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี ในปี 2561 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม The Faces of Thais in the Relations of the Elephant and the Eagle และงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ Nai Lert Park Heritage Home เพื่อนำเสนอพัฒนาการแห่งมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกันที่ใกล้ชิดและยาวนาน อันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวรอบด้านจนถึงปัจจุบัน

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพในงานดังกล่าว โดยมีนายกลิน ที. เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ตลอดจนบุคคลสำคัญของไทยและสหรัฐฯ ที่ดำเนินกิจกรรมหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ จากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วม อาทิ ผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในสหรัฐฯ เช่น บริษัทไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี ซึ่งผลิตตัวถังรถยนต์ Tesla นายบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกรชาวไทยคนแรกซึ่งได้รับเลือกให้อำนวยเพลงให้กับวงดนตรี New York Philharmonic Orchestra รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2532 นางสาวอัญชลี จงคดีกิจ ศิลปินชั้นนำของไทย และนางวิรดา นิราพาธพงศ์พร นักกอล์ฟอาชีพหญิง เป็นต้น

ทั้งนี้ แขกเกียรติยศในงาน ได้แก่ คณะทายาทของแฝดสยามอิน-จัน จำนวน 14 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ “ทายาทแฝดสยามอิน-จันคืนถิ่นบรรพบุรุษ” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นบ้านเกิดของแฝดสยามอิน-จัน ในระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม 2561 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง 185 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ เนื่องจากแฝดสยามอิน-จัน ถือเป็นบุคคลสัญลักษณ์ของการติดต่อระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกันในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ และเป็นตัวอย่างของชาวไทยในสหรัฐฯ รุ่นแรก ๆ ที่สามารถบรรลุ “ความฝันของอเมริกันชน” (American Dream) โดยสามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นเจ้าของธุรกิจการแสดงที่ประสบความสำเร็จภายใน 10 ปีหลังจากเดินทางถึงสหรัฐฯ ปัจจุบัน ทายาทของอิน-จัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,500 คน ยังคงจัดกิจกรรมรำลึกถึงบรรพบุรุษเป็นประจำทุกปีด้วยความผูกพันและภูมิใจในความเป็นมาของอิน-จัน จึงถือเป็นกลุ่มมิตรของประเทศไทยที่สำคัญซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

******************************************

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้