ASPA UPDATE : การประชุมเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) ที่กรุงเม็กซิโก News

ASPA UPDATE : การประชุมเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) ที่กรุงเม็กซิโก

 
Meeting of Thai Ambassadors in the Latin American and Caribbean Region
 
On 17 September 2018, H.E. Mr. Sarun Charoensuwan, Director-General of Department of American and South Pacific Affairs chaired the regional meeting of Latin America and the Caribbean (LAC) - based Thai Ambassadors at the Thai Residence in Mexico. Five Thai Ambassadors – from Lima, Brasilia, Buenos Aires, Santiago and México City – joined the meeting together with officials from the Ministry of Foreign Affairs of Thailand. 
 
The overarching theme of meeting is “Implementing the National Strategy with Dynamic and Synergised Foreign Policy amidst Global Political and Economic Challenges.” 
 
During the meeting, the Ambassadors shared ideas on opportunities and challenges of each country, together with the influence of hegemonic powers that play a major role in the LAC region such as the US, China and the EU. These ideas will be analyzed to most effectively promote and advance the national interest of Thailand.
 
The Meeting agreed on the draft Regional Mission Statement 2019 - 2020 with the aim of finding ways and means to promote closer ties between Thailand and the LAC countries. A follow-up video conference between the Ministry of Foreign Affairs and the Thai Embassies in LAC will take place on 25 October 2018 in.
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก โดยมีเอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจำที่ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโกและเปรู พร้อมด้วยผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เข้าร่วม
 
ที่ประชุมได้หารือในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่มีพลวัตและเอกภาพท่ามกลางความท้าทายของการเมืองและเศรษฐกิจโลก’ และเห็นพ้องกันว่าอิทธิพลของมหาอำนาจต่อ LAC ในปัจจุบัน โดยเฉพาะนโยบายปกป้องการค้าของสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นมากของอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยใน LAC 
 
ในการนี้ ที่ประชุมจึงร่วมกันจัดทำและเห็นชอบให้เสนอร่าง Regional Mission Statement พ.ศ. 2562-2563 ของ LAC เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางให้การปฏิสัมพันธ์กับประเทศใน LAC ตอบรับและเป็นประโยชน์สูงสุดกับไทยในบริบทการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว อาทิ การกำหนดสาขาการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพของไทยในภูมิภาคนี้ ในขณะที่ได้ระบุถึงประเด็นที่อาจเป็นข้อจำกัดของไทยที่จะส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคนี้ อาทิ ผลกระทบจากข้อกำหนดเงื่อนไข local content ใหม่ ของการเจรจา NAFTA ระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโก 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการตามข้อดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ในการจัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตใน LAC ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้จะเริ่มเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในวันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย