เกาะกระแสเศรษฐกิจ : ภาครัฐไทยผลักดันให้ภาคเอกชนของไทยสามารถรุกตลาดสินค้าประมงเข้าสู่บราซิลได้ News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : ภาครัฐไทยผลักดันให้ภาคเอกชนของไทยสามารถรุกตลาดสินค้าประมงเข้าสู่บราซิลได้

     เมื่อต้นเดือนมีนาคม ศกนี้ กรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์น้ำของบราซิล (DIPOA) ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ของไทยชุดใหม่ และประกาศบนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารแห่งบราซิล (MAPA) แล้ว โดยมีรายชื่อบริษัทเอกชนไทยหลายบริษัท (รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ)
           
     การขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลให้บริษัทของไทยเหล่านี้สามารถส่งออกสินค้าประมงที่ระบุในประกาศไปยังบราซิลได้
 
     รัฐบาลบราซิลเริ่มมีนโยบายเปิดตลาด ลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ รวมถึงเพิ่งเปิดให้นำเข้าสินค้าประเภทกุ้งและสัตว์ทะเลเปลือกแข็งเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
 
     ทั้งนี้บราซิลเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรประมาณ 200 ล้านคน และมีศักยภาพสูงที่จะเป็นตลาดส่งออกสินค้าประมงของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเฉพาะกุ้งสด กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง ซึ่งยังเป็นที่ต้องการจำนวนมากในตลาดบราซิล
 
      อนึ่ง การดำเนินการเพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนบริษัทของไทยในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างภาคเอกชน (บริษัทต่าง ๆ) กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรฯ (กรมประมง มกอช. สำนักงานปลัดกระทรวง) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย) โดยกระทรวงเกษตรฯ ของบราซิลได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทของไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังบราซิลได้