เกาะกระแสเศรษฐกิจ :  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา นำนักธุรกิจเปรูเยือนไทยและร่วมเปิดบูธของประเทศเปรูในงาน THAIFEX2019 News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา นำนักธุรกิจเปรูเยือนไทยและร่วมเปิดบูธของประเทศเปรูในงาน THAIFEX2019

         เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา พร้อมด้วยนาง Yolanda Torriani del Castillo ประธานสภาหอการค้ากรุงลิมา ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการนำนักธุรกิจเยือนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยให้ภาคธุรกิจเปรูเล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งภาคการผลิตของไทย ได้ร่วมกับนาย Fernando Quiros Campo เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าเปรู ณ กรุงจาการ์ตา และผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกเปรู (Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) และผู้จัดงาน THAIFEX๒๐๑๙ ทำการเปิดบูธของประเทศเปรู

          งาน THAIFEX๒๐๑๙ ในปีนี้เน้นการนำเสนอสินค้าส่งออกของเปรูโดยเฉพาะ “ซุปเปอร์ฟูด” (Superfood) อาหาร ผัก ผลไม้ และธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยรักษาโรคบางอย่างได้ อาทิ เมล็ดเชีย (Chia) บลูเบอร์รี (Blueberry) กินัว (Quinoa) โกจิเบอร์รี (Goji Berry) อะโวคาโด (Avocado) ซึ่งทั้งหมดเปรูสามารถปลูกได้และมีการส่งเสริมการส่งออกในวงกว้างทั้งในรูปแบบที่แปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูป โดยมีผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของเปรูจำนวน ๘ บริษัท ได้แก่ บริษัท Peruvian Nature S&S บริษัท Candela Peru บริษัท Interamsa Agroindustrial บริษัท Manutata บริษัท Tierra Orgánica บริษัท Perunor บริษัท Ecorganic Corporation และ บริษัท AJE-THAI เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดให้ผู้เยี่ยมชมบูธลิ้มรสอาหารเปรู อาทิ Ceviche Quinoa Salad Causa Ají de Gallina และเครื่องดื่มที่ทำจากเหล้า Pisco ได้แก่ Pisco Sour และ Chilcano โดยเชฟชาวเปรู นาย Jaime Arbulú ตลอดจนรับชมการแสดงดนตรีพื้นถิ่นเปรูโดยนักดนตรีชาวเปรูนาย Raul Montoya ด้วย

          โครงการนำนักธุรกิจเยือนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนักธุรกิจเปรูสนใจเข้าร่วมกำหนดการจำนวน ๕ ราย ซึ่งรวมถึงประธานหอการค้ากรุงลิมา CEO ของบริษัท Gandules Inc SAC ผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูปที่สำคัญของเปรู เจ้าของบริษัท CPX Peru SAC ผู้ผลิตและส่งออก Superfoods ของเปรู ทั้งในแบบเมล็ดผักผลไม้สดและในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมต่างๆ และผู้บริหารของ Supermercados Peruanos SA เจ้าของซุปเปอร์มาร์เกตและไฮเปอร์มาร์เกตชั้นนำในเปรู อาทิ Vivanda Plaza Vea Mass โดยโครงการฯ ไม่เพียงแต่ประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมชาวเปรูได้เห็นถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจทั้งการเป็น ฐานการผลิตและตลาดของไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างเปรูกับไทยในทุกมิติทุกขั้นตอนอย่างรอบด้านโดยโครงการฯ มีกำหนดนำนักธุรกิจเปรู เข้าร่วมงาน THAIFEX๒๐๑๙ งานรวมผู้ประกอบการไทยและทั่วโลกในด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่อิมแพ็คเอ็กซิบิชันแอนด์คอนเวนชันเซนเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เพื่อให้แลกเปลี่ยนทรรศนะและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง รับฟังการบรรยายสรุปและดูงานด้านโลจิสติกส์จากเครือเซ็นทรัล เข้าพบหารือกับบริษัทกฎหมายที่ดูแลให้คำปรึกษาด้านภาษีและธุรกิจ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand – BOI) เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนของฝ่ายไทย นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการเยี่ยมชมศักยภาพของไทยในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ที่เป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย