เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

   เมื่อวันที่ 10 -14 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  พร้อมนายศิวะลักษณ์ นาคาบดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล และนายโกสินทร์ ผลมั่ง เลขานุการเอก ได้เดินทางเยือนเมืองปอร์ตูอาเลเกร เมือง Gramado เมือง Carlos Barbosa และเมือง Bento Gonçalves รัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐรีโอ กรันดีโดซูล ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวิชาการ 
           ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย José Ivo Sartori  ผู้ว่าการรัฐฯ และพบหารือกับนาย Carlos Alexandre Geyer รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐฯ นาย Luiz Carlos Bohn ประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐฯ นาย Clovis Tramontina ประธานบริษัท Tramontina นาย Claudio Zaffari ผู้บริหารศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต Zaffari นาย Eduado Zorzanello ผู้จัดการบริษัทจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติในเมือง Gramado นาย Diego Bertolini ผู้จัดการฝ่ายการส่งเสริมสถาบันไวน์แห่งบราซิล ตลอดจนได้ดูงาน ณ ไร่ไวน์ Aurora และ Don Laurindo   
            ในการหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้นักธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากรัฐรีโอ กรันดีโดซูล เป็นหนึ่งในรัฐที่มีศักยภาพสูงของบราซิล โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของบราซิลซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขายระหว่างบราซิลกับประเทศเพื่อนบ้าน