เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของวุฒิสมาชิก Cory Gardner ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของวุฒิสมาชิก Cory Gardner ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

            นาย Cory Gardner (วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ สังกัดพรรครีพลับลิกันจากรัฐโคโลราโด) ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ วุฒิสภาสหรัฐฯ เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความสนับสนุนของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยวุฒิสมาชิก Cory Gardner ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหารือข้อราชการกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
 
           ในการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและวุฒิสมาชิก Cory Gardner ได้หารือแนวทางการส่งเสริมกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – สหรัฐฯ ทั้งมิติการเมืองความมั่นคง การค้าการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ
 
           การเยือนไทยของวุฒิสมาชิก Cory Gardner ได้เสริมสร้างพลวัตให้กับการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างสองประเทศ นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเยือนสหรัฐฯ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐