เกาะกระแสเศรษฐกิจ : เอกอัครราชทูตเยือนรัฐควีนส์แลนด์อย่างเป็นทางการ News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : เอกอัครราชทูตเยือนรัฐควีนส์แลนด์อย่างเป็นทางการ

          ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษา เดินทางเยือนรัฐควีนส์แลนด์อย่างเป็นทางการ (นครบริสเบนและเมืองโกลด์โคสต์) ตามคำเชิญของรัฐบาลรัฐ ควีนส์แลนด์ โดยมีนาย Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครบริสเบนเข้าร่วมกำหนดการด้วย

          ในโอกาสการเยือนรัฐควีนส์แลนด์ เอกอัครราชทูตได้พบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ H.E. Paul de Jersey, Governor of Queensland, Councillor Graham Quirk, Lord Mayor of Brisbane, Honourable Catherine Holmes, Chief of Justice of Queensland, Ms. Virginia Greville, General Manager, Trade and Investment Queensland, The Honourable Stirling Hinchliffe MP, Representative of the Premier of Queensland, The Honourable Peter Dutton MP, Federal Minister for Department of Home Affairs, Mayor Tom Tate, Mayor of Gold Coast ตลอดจนคณะผู้บริหารของ Department of Education and Training International, Department of Natural Resources, Mines and Energy, Advance Queensland, University of Queensland, Griffith Universityและ Queensland University of Technology โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและรัฐควีนส์แลนด์ในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุน การตรวจลงตรา ความร่วมมือด้านพลังงาน การศึกษา วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ การเยือนดังกล่าวเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตได้ทำความรู้จักและหารือกับหน่วยงานที่สำคัญของรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัฐควีนส์แลนด์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป