เกาะกระแสเศรษฐกิจ :  โครงการติดตามผล Thailand Corner ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Rosario News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : โครงการติดตามผล Thailand Corner ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Rosario

         ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)   ได้ดำเนินโครงการติดตามผล Thailand Corner ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  Rosario  จังหวัด Santa Fe  โดยได้จัดกิจกรรม Roadshow เกี่ยวกับประเทศไทย ที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Rosario  ในการนี้ ออท.ฯ ได้กล่าวบรรยายถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-อาร์เจนตินา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้นำเสนอ Power Point และ DVD เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ  จากนั้น สอท.ฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจัดงานเลี้ยงรับรองโดยนำเสนออาหารว่างของไทยด้วย

          ในโอกาสดังกล่าว ออท.ฯ และคณะได้เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย Rosario  และนายกเทศมนตรีเมือง Rosario จว. Santa Fe ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์  บุคลากรและ สื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน ๑๐๐ คน