เกาะกระแสเศรษฐกิจ : นักธุรกิจ startup จากออสเตรเลียเยือนไทยและเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2018 News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : นักธุรกิจ startup จากออสเตรเลียเยือนไทยและเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2018

         นายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนาย Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน ร่วมกับบริษัท Queensland University of Technology Creative Enterprise Australia (QUT CEA) นำคณะนักธุรกิจ Startup ๑๐ บริษัท จากออสเตรเลีย เข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2018 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในระหว่างการเยือนดังกล่าว คณะได้พบปะ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท co-working space, Accelerator และบริษัท startup ชั้นนำของไทย เช่น Hubba, DTAC, Pomelo, Ookbee, Fungjai, Omise, aCommerce, Google Thailand คณะยังได้พบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2018 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

          งาน Techsauce เป็นงานอุตสาหกรรม startup ที่ครบวงจร มีผู้บรรยายชั้นนำมาร่วมงานจากทั่วโลก มีการออกบูธของ startup จากไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทVenture Capitalists (VC) รายใหญ่ของไทย ซึ่งคณะจากออสเตรเลียก็ได้จัดแสดง/นำเสนอผลงานของบริษัทภายในงาน เป็นการสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัท Startup และ VC ของไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือ/ผลประโยชน์ทางธุรกิจเชิงนวัตกรรม/สร้างสรรค์ร่วมกัน

          คณะได้เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อรับฟังนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมและ Startup ของไทย และหารือเกี่ยวกับการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันต่อไป          

          การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นความริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ/เครือข่ายทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนของไทยและออสเตรเลียในอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม ธุรกิจสร้างสรรค์ และธุรกิจ startup ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Courier Mail ร่วมเดินทางไปด้วย โดยได้เขียนบทความแรกเกี่ยวกับงานดังกล่าวตามลิงค์ข้างล่าง : https://goo.gl/MdqHRn