เกาะกระแสเศรษฐกิจ :  การหารือระหว่าง Department of Home Affairs กับสถานเอกอัครราชทูตและนักธุรกิจเกี่ยวกับ วีซ่าของบุคลากรคนไทย News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การหารือระหว่าง Department of Home Affairs กับสถานเอกอัครราชทูตและนักธุรกิจเกี่ยวกับ วีซ่าของบุคลากรคนไทย

         เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจของบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนในออสเตรเลียจำนวน ๑๒ คน จาก ๙ บริษัท ได้เข้าพบคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศและหอการค้า อต. ณ สำนักงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวีซ่าสำหรับบุคลากร ชาวไทยที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทไทยใน อต. และหารือในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการขอวีซ่าให้กับบุคลการชาวไทยของบริษัท การประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้บริหารของบริษัทไทยได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยหลายคนกล่าวว่า โอกาสที่จะได้หารืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย ถือว่าเป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้บริหารของบริษัทไทยได้มารวมตัวที่กรุงแคนเบอร์รา

          ซึ่งในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักธุรกิจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและกลุ่มนักธุรกิจได้สร้างเครือข่ายร่วมกัน และพูดคุย/หารือเกี่ยวกับประสบการณ์การประกอบธุรกิจในออสเตรเลีย