เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทยเยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space) และพบหารือกับ Accelerator ที่ซิลิคอน บีช News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทยเยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space) และพบหารือกับ Accelerator ที่ซิลิคอน บีช

         เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๑ นาย Norman Arikawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการค้า ท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) ได้จัดให้กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ไปเยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space) สาขาเมือง Santa Monica (Silicon Beach) ในนครลอสแอนเจลิส และพบหารือกับนาย Mike Miller ผู้บริหารบริษัท Wild Horse Labs (International Accelerator) ในนครลอสแอนเจลิส สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          ๑. การเยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space)

           บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ ให้บริการ co-working space สำหรับสมาชิก เปิด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงที่นั่งทำงานร่วมกัน สำนักงานขนาดเล็กให้เช่า ห้องประชุม บริการของว่าง/เครื่องดื่ม และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบัน มี ๔ สาขาในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ ๑) ย่านดาวน์ทาวน์นครลอสแอนเจลิส ๒) เมืองพาซาดีนา (Old Pasadena) ๓) เมืองซานตามอนิกาและ ๔) ย่านเซาธ์เบย์ เมืองเอลเซกันโดและมีเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) หลายแห่ง

          บริษัทสาขานี้ตั้งอยู่ในย่านซิลิคอนบีช (คือ บริเวณชายฝั่งทะเลตอนใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะทางตอนเหนือของท่าอากาศยานลอสแอนเจลิส (LAX) ไปจนถึงภูเขาในเขตเมืองซานตามอนิกา) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านแฟชั่นและศิลปะ (เช่น สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน) สุขภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ในขณะที่สมาชิกที่สาขาอื่น ๆ เช่น สาขา Old Pasadena ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนสาขาเซาธ์เบย์เป็นด้านการบินเพราะใกล้ท่าอากาศยาน เป็นต้น

          ๒. การหารือกับบริษัท Wild Horse Labs. (International Accelerator)

          นาย Miller กล่าวแนะนำบริษัทฯ ว่า ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาช่วยให้สตาร์ทอัพต่างประเทศที่มีสินค้าและรูปแบบการทำธุรกิจแล้ว ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีประสบการณ์ทำงานกับรัฐบาลและสตาร์ทอัพจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ฮังการี เคนยา กานา และเอธิโอเปีย มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดประชุมระหว่าง venture capitals (องค์กรที่ร่วมลงทุนและรับความเสี่ยงกับสตาร์ทอัพ) จากสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ และการจัด Boot Camp (การฝึกอบรมแบบเข้มข้น) ให้บริษัทสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในยุโรปตะวันออกและแอฟริกา ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดในสหรัฐฯ และสร้างเครือข่ายกับ บริษัทสหรัฐฯ เป็น

 

           ปลายปีนี้ บริษัท Wild Horse Labs ร่วมกับ Economic Development and Corporate Training (EDCT) Foundation ซึ่งเป็น incubator ที่ไม่แสวงหากำไรในเมืองซานเบอร์นาดิโนทางตะวันออกของนครลอสแอนเจลิส จะเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ ขนาด ๒๐,๐๐๐ ตารางฟุต ที่เมืองซานเบอร์นาดิโน โดยจะเป็นทั้ง co-working space incubator และ International Accelerator ที่มีบริการการอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ 3D Printing Lab / International Trade office / Foreign Trade Zone (FTZ) / เครือข่ายกับสื่อมวลชน/กิจกรรมฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สนใจจะมีความร่วมมือกับประเทศไทยด้วย ซึ่งจะได้ประสานกับทีมประเทศไทยในรายละเอียดต่อไป