เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2018 (2018 Asia-Pacific Culture Day News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2018 (2018 Asia-Pacific Culture Day

            เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าร่วมออกบูธในงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2018 (2018 Asia-Pacific Culture Day) ณ ลานเอนกประสงค์ สถานีรถไฟไทเป (Taipei Main Station) โดยมี ดร.Chen Chien-jen  รองประธานาธิบดีไต้หวัน เป็นประธานเปิดงานฯ และมีผู้สนใจเข้าชมงานฯ ตลอดสองวันกว่า 1 แสนคน
            ณ บูธประเทศไทย ชมรมเชฟไทยในไต้หวันได้มีการสาธิตทำอาหารไทยและแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม ได้แก่ ส้มตำ ทอดมันกุ้ง กะเพราหมู ข้าวซอยไก่ ขนมชั้น และขนมหวานต่าง ๆ อีกทั้งได้นำเสนอการแสดงรำไทยบนเวที 3 ชุด ได้แก่ รำเซิ้งอีสาน รำโชว์นางไห และลำเพลินกกขาขาว โดยคณะนางรำจากวัดพุทธรังษี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยเป็นที่สนใจนิยมในหมู่ชาวไต้หวัน นอกจากนี้ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง True Inside เกี่ยวกับงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิกด้วยว่า เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวัน ซึ่งบูธของไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในทุกปี โดยเฉพาะการแจกจ่ายอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม และการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้มีการตระหนักรู้ถึงความเป็นไทยในหมู่ชาวไต้หวันมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน ชาวไต้หวันมีความชื่นชอบประเทศไทย และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีชาวไต้หวันอาศัยอยู่ในประเทศไทยนับแสนคน
            งานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิกเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เพื่อส่งเสริมให้ชาวไต้หวันได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นและเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในไต้หวันได้เข้าร่วมแสดงออกและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายระหว่างกัน โดยในปีนี้มีตัวแทนจาก 18 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ไทย คิริบาตี ฟิจิ นาอูรู หมู่เกาะโซโลมอน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ปาเลา หมู่เกาะมาร์แชลล์ และตูวาลู ร่วมออกซุ้มในงานฯ มีการแนะนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งานหัตถกรรม อาหารและสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ บนเวทีที่จัดไว้อีกด้วย