เกาะกระแสเศรษฐกิจ : คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพบผู้ว่าการภูมิภาค O’Higgins ประธานสภาธุรกิจชิลี-ไทย และนักธุรกิจชิลีที่มีการลงทุนในไทย News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพบผู้ว่าการภูมิภาค O’Higgins ประธานสภาธุรกิจชิลี-ไทย และนักธุรกิจชิลีที่มีการลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 นายดำรงใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก นำคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับชิลีที่กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 61 ได้พบผู้ว่าการภูมิภาค O’Higgins ประธานสภาธุรกิจชิลี-ไทย และนักธุรกิจชิลีที่มีการลงทุนในไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการไร่องุ่นและเชอรี่ และโรงงานบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ‘Delipak’ ของชิลีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ ชิลีเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2560 มีรายได้รวมจากการส่งออกสินค้ารายการดังกล่าวกว่า 17.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 3 ของ GDP (ส่วนรายได้หลักมาจากการทำเหมืองแร่ทองแดงซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 ของ GDP) ซึ่งตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ และจีน

ปัจจุบันไทยและชิลีมีความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันซึ่งเป็นความตกลงกรอบกว้างที่ครอบคลุมสินค้าเกือบทุกรายการ และชิลีใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวส่งออกผลไม้เมืองหนาวเข้ามาทำราคาแข่งขันในตลาดของไทยได้

อนึ่ง เจ้าของบริษัท Delipak เป็นเจ้าของธุรกิจ Sigdo Koppers ซึ่งเป็นธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศไทยมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ