เกาะกระแสเศรษฐกิจ : Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี

        DataCue บริษัท startup ที่มีคนไทยเป็น Co-founder ชนะรางวัลการประกวด pitching ในงาน Startup Chile Demo Day G๒๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ Start-up Chile โดยสามารถนำเสนอไอเดียและรูปแบบธุรกิจได้เป็นที่ต้องตาต้องใจของกรรมการ ชนะผู้เข้าแข่งขันจากบริษัทอื่น ๆ อีกกว่า ๑๖ บริษัท ได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๒,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องในชิลีและลาตินอเมริกา และจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ซันติอาโก-กรุงเทพฯ พร้อมที่พัก เพื่อเข้าร่วมงาน Startup Thailand ๒๐๑๙ อีกด้วย

          DataCue ก่อตั้งโดยคุณ พรรณนิภา พิเชษฐพงษ์ ร่วมกับ Mr. Shahram Anver co-founder ชาวสิงคโปร์ เป็น startup ที่มุ่งปรับปรุงประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งบนเว็บไซต์ e-commerce โดยใช้ machine learning ในการทำความเข้าใจผู้ซื้อและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น แบนเนอร์และสินค้าแนะนำ (personalization) เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจและทำให้ลูกค้ากลับมา DataCue ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี และปัจจุบันมีผู้ใช้บริการระบบของ DataCue แล้วจำนวน ๑๕ บริษัท ทำรายได้ให้บริษัทที่ใช้บริการแล้วจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ในอนาคต DataCue มีแผนที่จะขยายไปยังอเมริกา ยุโรป และเอเชียอีกด้วย

          คุณพรรณนิภาเป็น startup คนไทยคนแรกที่เข้าร่วมโครงการ the S Factory ของ Start-up Chile ซึ่งเป็นโครงการ pre-acceleration programme ที่เน้นดึงดูดผู้ประกอบการ startup ที่เป็นสตรี และกำลังก่อตั้งบริษัท startup ในระยะเริ่มต้น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงสุดถึง ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ได้เข้ามาทำงานและก่อตั้งบริษัทในชิลีเป็นเวลา ๑ ปี ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจาก mentors ต่าง ๆ ในช่วง ๔ เดือนแรกด้วย

          Start-up Chile มีกำหนดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ the S Factory รุ่นต่อไปในเดือน พ.ค. ๖๒ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ และโครงการอื่น ๆ ของ startup Chile ได้ที่ http://www.startupchile.org/programs/the-s-factory/