ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

           วันที่ มีนาคม 2562 วันแรกของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 129 คน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเลือกวิธีลงคะแนนด้วยตนเอง มาลงคะแนนตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

          - วันที่ 4-8 และ 11-15 มี.ค. 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (Level 8, 131 Macquarie St, Sydney, NSW, 2000)

         - วันที่ 9-10 มี.ค. 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ที่โรงแรม Metro Hotel Marlow Sydney ไทยทาวน์ (431-439 Pitt St, Haymarket, NSW, 2000)

 

สำหรับผู้ขอใช้สิทธิทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งเอกสาร เมื่อวันที่ มี.ค. 2562 โดยเมื่อได้รับแล้ว โปรดดำเนินการในทันที ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่แนบมา โดยต้องส่งไปรษณีย์คืน (ไม่เกินวันที่ 11 มี.ค. 2562) เพื่อให้บัตรเลือกตั้งกลับมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

           คนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ รวมทั้งสิ้น 10,256 คน แบ่งเป็นขอใช้สิทธิทางไปรษณีย์ 4,679 คน และผู้ขอใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองอีกจำนวน 5,577 คน  *** วิธีการลงคะแนนเสียง เป็นไปตามที่ได้เลือกไว้แล้ว (ไปรษณีย์ หรือ ลงคะแนนด้วยตนเอง) โดยไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนได้ และไม่สามารถขอลง

ทะเบียนเพิ่มได้หลังจากวันที่ 19 .. 2562