ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการดนตรีระหว่างไทยกับรัฐควีนส์แลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการดนตรีระหว่างไทยกับรัฐควีนส์แลนด์

           นายพงศพร อุปนิ อาจารย์ (พิเศษ) สาขาดุริยางคศิลป์ แขนงดนตรีพื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Queensland Performing Arts Centre (QPAC) รัฐควีนส์แลนด์ให้มาเยือนนครบริสเบน เพื่อเข้าร่วมการแสดงในงานเทศกาล BrisAsia ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
           ระหว่างการเยือนครั้งนี้ อาจารย์พงศพรฯ ได้เป็นแขกรับเชิญเพื่อร่วมแสดงดนตรีในคณะ Jade New World Collective ซึ่งเป็นคณะนักดนตรีประสานเสียงจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งชนเผ่าพื้นเมือง เอเชีย และออสเตรเลีย และเข้าร่วมการแสดงในงานเทศกาล BrisAsia ซึ่งเป็นงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของนครบริสเน รวมทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นในนครบริสเบน และการเข้าร่วมทางวิชาการ/การแสดงกับชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆอาจารย์พงศพรฯ เป็นอดีตผู้ชนะเลิศการแข่งขันโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2553 และแชมป์หมอแคนอันดับ 1 ของประเทศไทยในปี 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ QPAC ในการสนับสนุนการเดินทางมาแสดงและร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการดนเตรีของอาจารย์พงศพรฯ  ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของการนำดนตรีพื้นบ้านไทยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประขาชนหลากหลายเชื้อชาติในออสเตรเลีย