ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๒ (Thailand Grand Festival ๒๐๑๙) ณ Tumbalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๒ (Thailand Grand Festival ๒๐๑๙) ณ Tumbalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์

      เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  การจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนเเป็นอย่างดีจากชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครซิดนีย์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย บริษัทบางกอกแอร์เวย์ โดยมีพิธีเปิดฯ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ซึ่งนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธาน โดยมีนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Councillor Linda Scott รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนของ City of Sydney ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ
      ธีมของงานเทศกาลไทยในปีนี้ "สีสันของภูมิปัญญาไทย" เน้นสีสันและความหลากหลายของวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
      ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้คัดเลือกผู้ประกอบการ ๕๒ ราย จากผู้สมัครจำนวนมาก มาร่วมออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ โดยแบ่งประเภทสินค้าและบริการ คือ ร้านอาหาร สินค้าคุณภาพจากประเทศไทย สินค้าไทยจากร้านท้องถิ่น หน่วยงาน Non-profit organization ทีมประเทศไทย สมาคมนวดไทย และลานเบียร์จากเบียร์สิงห์ เบียร์ช้าง
      นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเวที โดยคณะปราณีตบันเทิงศิลป์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะรากไทย คณะสยามคลาสสิค ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยแห่งประเทศออสเตรเลีย คณะนักเรียนโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี คณะนักเรียนโรงเรียนประชานิเวศก์ กรุงเทพฯ การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำเสนอโดย Australian Center สาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟสุเจตน์ แสนคำ และศิลปินไทย คุณภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) นำเสนอโดยเบียร์สิงห์ และคุณสัญญาฟ้าอุทัย นำเสนอโดยเบียร์ช้าง
      อีกหนึ่งความพิเศษของงานครั้งนี้คือ การจัดนิทรรศการ “ถ้ำหลวง วาระแห่งโลก” ปฏิบัติการช่วยชีวิตนักฟุตบอลทีมหมูป่าผู้ประสบภัยถ้ำหลวง จังหวัดเชียงรายโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Major Alexander Charles Rubin ผู้แทนกองทัพออสเตรเลีย ในการให้ข้อมูลจากประสบการณ์จริงงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ ประสบสำเร็จอย่างงดงาม และมีผลตอบรับของการจัดงานเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อาหารไทย และสินค้าคุณภาพไทย ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน