ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวการจัดตั้งกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวการจัดตั้งกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวการจัดตั้งกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front โดยมีนาย Damião Feliciano สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลจากรัฐ Paraíba ในฐานะประธานกลุ่มฯ รวมถึงวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลที่เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

กลุ่มดังกล่าวถือเป็นกลไกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทย - บราซิล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มฯ เพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับบราซิลต่อไป

อนึ่ง รัฐสภาของไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - บราซิลแล้ว ตั้งแต่ปี 2546