ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดไทย ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา (๑๔ และ ๒๗ เมษายน) News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดไทย ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา (๑๔ และ ๒๗ เมษายน)

          นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในงาน “วันมหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยวัดญาณวิริยา ๑ นครแวนคูเวอร์ และวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามลำดับ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยร่วมกับชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย
          ในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธปฏิมากร สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้อาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายผ้าป่า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยและเสริมสร้างมงคลชีวิต โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงในรัฐบริติชโคลัมเบียเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามลำดับ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยร่วมกับชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย

          ในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธปฏิมากร สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้อาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายผ้าป่า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยและเสริมสร้างมงคลชีวิต โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงในรัฐบริติชโคลัมเบียเข้าร่วมงานฯ