ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ เปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ ๑๔ ที่ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ เปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ ๑๔ ที่ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่เขตไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส โดยมีนาย Mitch O’ Ferrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๑๓ นาง Michelle Steel, Chairwoman of the Board of Supervisors ของ Orange County และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ เข้าร่วม พร้อมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

       งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ ทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ชุมชนไทย และองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ ของไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตลอดจนภาคเอกชนไทยในสหรัฐฯ

       งานเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐ รูป ขบวนพาเรด ประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร การแสดงนาฏศิลป์ไทย การประกวดนางสงกรานต์ การแข่งขันมวยไทย การออกบูธขายสินค้า อาหารไทย และลานเบียร์สิงห์ ตลอดจนบูธประชาสัมพันธ์องค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

       ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ สำนักงานเกษตรฯ และสำนักงานส่งเสริมการลงทุนฯ ร่วมกันจัดบูธทีมประเทศไทย โดยตกแต่งด้วยตุงแบบอีสาน มีโต๊ะตอบคำถามเรื่องงานกงสุลและโต๊ะประชาสัมพันธ์ข้อมูลแรงงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มี workshop สอนประดิษฐ์ตุง workshop สอนแกะสลักผักผลไม้ และการปอกทุเรียนให้ชิมฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก