ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรมนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรมนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ชมรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) หลังจากที่มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาไทยเมื่อต้นปีนี้

ในโอกาสนี้ คณะนักศึกษาได้รดน้ำขอพรเอกอัครราชทูตดนัยฯ ในโอกาสวันปีใหม่ไทย และร่วมกันทำกิจกรรมกระชับมิตรระหว่างกลุ่มนักศึกษาไทย รวมทั้งร่วมวางแผนจัดกิจกรรมของชมรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่กลุ่มนักเรียนไทยจำนวนหนึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งชมรมนักศึกษาไทยขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดเครือข่ายนักศึกษาไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วประมาณ ๒๐ คน

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ เข่น การจัดสัมมนา หรือกิจกรรมสันทนาการ เช่น ดนตรีและกีฬา เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกลุ่มนักศึกษาไทย รวมทั้งเพื่อให้ชมรมฯ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสร้างประโยชน์แก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง