ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ในระดับเยาวชน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ในระดับเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดพิธีต้อนรับนักเรียนไทย จำนวน ๔ คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗

นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนไทย และครอบครัวอุปถัมภ์นิวซีแลนด์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีปรึกษาณัฐการย์ ศรียะพันธ์ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ รวมทั้งนางปิยาภรณ์ สุรรณโพธิ์ศรี และนางอนุชชนา ยงไมตรีสกุล ในฐานะที่ปรึกษาเกียรติมศักดิ์ของโครงการฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ และความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรม

นักเรียนไทยทั้ง ๔ คน ได้แนะนำตัว รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ทำความรู้จักกับโรงเรียนอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์ของแต่ละคน รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับค่านิยม มารยาท วิถีชีวิตในชีวิตประจำวัน ตลอดจนข้อควรปฏิบัติในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์ชาวนิวซีแลนด์ ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาแบ่งปันประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่นักเรียนไทยและครอบครัวอุปถัมภ์นิวซีแลนด์ด้วย หลังจากนั้น นักเรียนไทยและครอบครัวอุปถัมภ์นิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ได้รับประทานอาหารไทยร่วมกัน โดยในช่วงบ่ายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบนักเรียนไทยให้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์ต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนไทยมีกำหนดเดินทางกลับมายังกรุงเวลลิงตัน ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศประเทศไทยในวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำหรับโครงการฯ ครั้งที่ ๗ นี้ นักเรียนไทยมีกำหนดเดินทางมาประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ โดยนักเรียนไทย ทั้งหมด ๔ คน ประกอบด้วย (๑) นางสาวอุนนดา พงศ์ลดากูล ม. ๔ จากโรงเรียนชลกันยานุกูล จ. ชลบุรี (๒) นางสาวฟูมิ พรมสุภา ม. ๔ จากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ. สกลนคร (๓) นายภาสวัฒน์  แสงป้อง นักเรียน ม. ๕ จากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู และ (๔) นายพงศพัฒน์ วัชโรทน นักเรียน ม. ๔ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ. เชียงใหม่