ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  Amazing Thailand Road Show to New Zealand 2019 News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : Amazing Thailand Road Show to New Zealand 2019

        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ไปร่วมกล่าวเปิดงานในกิจกรรม “Amazing Thailand Road Show 2019” ที่โรงแรม Crown Plaza นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และมีนายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นตัวแทนจาก ททท. กรุงเทพฯ เดินทางมาร่วมงานด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยในนิวซีแลนด์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์

        กิจกรรมในงานประกอบด้วย ๑) การจัดการให้ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยพบหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ ๒) การนำเสนอ Marketing Direction การจัดทำ Sellers briefing ตลอดจนการจัดทำ product presentation ๓) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย ตราด  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism)  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย