ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนกีฬาเชื่อมสัมพันธ์แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ-ใต้ ครั้งที่ ๖๓ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนกีฬาเชื่อมสัมพันธ์แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ-ใต้ ครั้งที่ ๖๓

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ ได้เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี LA – SF ครั้งที่ ๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ Glendale Sport Complex โดยในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬา ๓ รายการ ได้แก่ ฟุตบอลชายอาวุโส ฟุตบอลชาย และแชร์บอลหญิง โดยชุมชนไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้ เป็นผู้ชนะและครอบครองถ้วยพระราชทาน