ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีแก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ในโอกาสไปประจำการที่ประเทศไทย News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีแก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ในโอกาสไปประจำการที่ประเทศไทย

       เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นาง Jennifer-Lee Pritchard ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ในโอกาสที่นาง Jennifer-Lee จะไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

       ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณนาง Jennifer-Lee ที่ได้ปฏิหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ตลอดระยะ ๑ ปีที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยม ส่งผลให้การประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับฝ่ายต่างๆ ของนิวซีแลนด์ดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้คำแนะนำและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยแก่นาง Jennifer-Lee เพื่อให้การไปประจำการตลอดระยะเวลา ๙ เดือนครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าจดจำตลอดไป