ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ไทยเป็นเจ้าภาพเทศกาล Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙ ที่นครลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ไทยเป็นเจ้าภาพเทศกาล Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙ ที่นครลอสแอนเจลิส

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙ ภายใต้ธีม “Celebrating Thailand” ที่ Echo Park Lake นครลอสแอนเจลิส โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๑๓ (เขตที่ตั้งไทยทาวน์) นาย Anthony-Paul Diaz ผู้บริหาร Department of Recreation and Parks (ผู้ดูแลสถานที่จัดงาน) นาย Mike Feuer อัยการนครลอสแอนเจลิส ตลอดจนสมาคมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส

     จากนั้น เป็นการมอบประกาศนียบัตรแก่คนไทยที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ตามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทย ความยาว ๙๐ นาที อาทิ รำกลองยาว รำฉุยฉายแปลง เซิ้งโปงลาง การสาธิตมวยไทย ตะกร้อวง และการนวดไทยแบบนาฏยลีลา เป็นต้น

     นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธในนามประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประดิษฐ์ตุงอิสานและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ โดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และการบริการนวดไทยฟรี โดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ตลอดจนมีการออกบูธขององค์กรต่างๆ และการขายสินค้าและอาหารของภาคเอกชน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน

     Lotus Festival เป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของนครลอสแอนเจลิส จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๕ ที่ผ่านมา ไทยเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวมาแล้วเมื่อปี ๒๕๕๔ และในปีนี้ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เป็นแกนนำหลักในการจัดงาน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาชาวสหรัฐฯ