ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙

      เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทน Los Angeles Department of Recreation and Parks ประธานและทีมงานองค์กร LA Lotus Festival Inc. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส นายกและสมาชิกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิส คณะครูและนักแสดงนาฏศิลป์จากวัดไทย ทีมนวดไทย ทีมแกะสลักผักผลไม้ ทีมตะกร้อ และศิลปินไทย เป็นต้น

      กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของฝ่ายสหรัฐฯ ตลอดจนความทุ่มเทและสามัคคีของสมาคมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส อันเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้งาน Lotus Festival ครั้งที่ ๓๙ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้รับมอบภาพวาดทิวทัศน์ของ Echo Park Lake จากนายสุรเชษฐ์ จริงจิตร ศิลปินชาวไทย ไว้เป็นที่ระลึก