ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพการประชุมเตรียมการงาน ASEAN BAZAAR ของสมาคมสตรีอาเซียนประจำนครลอสแอนเจลิส (The ASEAN Women Circle of Los Angeles – AWCLA) News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพการประชุมเตรียมการงาน ASEAN BAZAAR ของสมาคมสตรีอาเซียนประจำนครลอสแอนเจลิส (The ASEAN Women Circle of Los Angeles – AWCLA)

           เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพการประชุมเตรียมการงาน ASEAN BAZAAR  ของสมาคมสตรีอาเซียนประจำ นครลอสแอนเจลิส (The ASEAN Women Circle of Los Angeles – AWCLA) ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

           งาน ASEAN BAZAAR  จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยจะมีการออกร้านขายสินค้าและอาหารประจำชาติ รวมทั้งการแสดงทางด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรการกุศล ในโอกาสนี้ ภริยากงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันสมาชิกสมาคม และเลี้ยงอำลานางวิภาภัทร์ สถิตธรรมจิตร ภริยารองกงสุลใหญ่ฯ ที่ช่วยงานสมาคมฯ มาโดยตลอด