ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ รับมอบศิลปวัตถุจากผู้แทนธนาคารกสิกรไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ รับมอบศิลปวัตถุจากผู้แทนธนาคารกสิกรไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส

          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นตัวแทนรับมอบศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของธนาคารกสิกรไทย สำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส จำนวน ๕ ชิ้น ให้แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ สืบเนื่องจากการปิดทำการของสำนักงานฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายประเสริฐเชาว์ ธุวะนุติ อดีตผู้จัดการธนาคารฯ สำนักงานลอสแอนเจลิส เป็นตัวแทนส่งมอบ และมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นสักขีพยาน

          กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณธนาคารฯ ที่ได้มอบศิลปวัตถุให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ และที่ได้ร่วมงานกันด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จนกระทั่งธนาคารฯ สำนักงานลอสแอนเจลิส ปิดทำการลงในปีนี้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดแสดงศิลปวัตถุส่วนหนึ่งไว้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และอีกส่วนที่บ้านพักของกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย เพื่อให้แขกชาวต่างชาติได้ร่วมชื่นชม