ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงอาหารค่ำแด่ทีม Walt Disney ผู้สร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Mickey Mouse’s Our Floating Dreams และ Amphibia News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงอาหารค่ำแด่ทีม Walt Disney ผู้สร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Mickey Mouse’s Our Floating Dreams และ Amphibia

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนาย Paul Rudish ผู้อำนวยการสร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Mickey Mouse’s Our Floating Dreams นาย Matt Braly ผู้อำนวยการสร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Amphibia และทีมงานจากบริษัท Disney Television Animation รวม ๕ คน ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีรอง กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส (ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส) และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย

          กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณทีม Walt Disney ที่สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่นระดับโลกเกี่ยวกับประเทศไทยถึง ๒ ชิ้น ซึ่งหลังจากที่ออกฉาย ก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้ชมชาวไทย และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย ภาษาไทยและเพลงหมอลำ และคุณลักษณะที่ดีของคนไทยผ่านฉากและตัวละครต่าง ๆ ในแอนิเมชั่น ซึ่งทีม Walt Disney ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยฯ ที่ต้อนรับเป็นอย่างดี และรู้สึกภูมิใจที่แอนิเมชั่นทั้งสองเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมชาวไทย โดยเฉพาะนาย Braly ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน กล่าวว่า ตนมีความผูกพันกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ในวัยเด็ก และต้องการจะเชื่อมโยงกับรากเหง้าของตัวเอง จึงได้สร้างตัวละครเอกให้เป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกันเหมือนกับตน และสอดแทรกความเป็นไทยผ่านอาหาร

          บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยกงสุลใหญ่ฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยฯ แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของทีม Walt Disney อย่างเต็มที่ จากนั้น นาย Rudish และนาย Braly ได้มอบภาพวาดจากเรื่อง Mickey Mouse และ Amphibia รวม ๒ ภาพ ให้กับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำไปจัดแสดงไว้ที่ห้องบริการประชาชน ฝ่ายกงสุล