ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ (Thai Community Health Fair ๒๐๑๙) News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ (Thai Community Health Fair ๒๐๑๙)

          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ (Thai Community Health Fair ๒๐๑๙) โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดงาน

          ภายในงานได้มีหน่วยแพทย์จากคลีนิคต่าง ๆ รวมทั้งพยาบาลจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียมาเปิดให้บริการการตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพฟัน หัวใจ ความดัน ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส และเมืองข้างเคียง รวมถึงมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านสมอง สุขภาพจิต และสุขภาพหัวใจ ในหัวข้อ ๑. “รู้ทันสมองเสื่อม (Hot of the Press: What is Dementia?)” โดยแพทย์หญิงสุชานันท์ กาญจนพงศ์ ๒. “(ไม่) ซึม (ไม่) เศร้า (Mental Health in Elders)” โดยอาจารย์แพทย์หญิงกิติกานต์ ธนะอุดม และ ๓. “มาดูแลรักษาสุขภาพหัวใจล่วงหน้ากันเถอะ: ภาคปฏิบัติ (The Practical Aspects of Heart Health) โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ลิ่มปิติกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย

           งานมหกรรมสุขภาพครั้งที่ ๒ นี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานรับบริการ ตรวจสุขภาพ และร่วมฟังการบรรยายจำนวนมากกว่า ๓๐๐ คน สร้างความตื่นตัวแก่ชุมชนไทยให้หันมาใส่ใจและดูแลรักษาสุขภาพ ถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนไทยสามารถลดภาระทางการเงินที่ต้องสูญเสียไปกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย นอกจากนี้ งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย