ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  ประเทศไทยร่วมออกร้านในงานสมาคมสตรีอาเซียนประจำนครลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ประเทศไทยร่วมออกร้านในงานสมาคมสตรีอาเซียนประจำนครลอสแอนเจลิส

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมออกร้านประเทศไทยในงานสมาคมสตรีอาเซียนประจำนครลอสแอนเจลิส (ASEAN Women Circle of Los Angeles’ Bazaar) ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ประจำนครลอสแอนเจลิส เมือง Acadia นครลอสแอนเจลิส โดยมีสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนประจำนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วม ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และกัมพูชา

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านขายสินค้าของที่ระลึกและอาหาร/ขนมประจำชาติ การแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน การจับสลากของรางวัล และการสาธิตทำอาหารไทย (ส้มตำและลาบไก่) ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้องค์กรเพื่อการกุศลในนครลอสแอนเจลิส โดยงานประสบความสำเร็จอย่างดี มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน