ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน Thai Community Cup ครั้งที่ ๔ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน Thai Community Cup ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขัน Thai Community Cup ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ - ๒๐:๐๐ น. ณ Glendale Sport Complex

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในระหว่างชุมชนไทยจากรัฐต่างๆที่ส่งทีมเข้าร่วม และระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง และอวยพรให้การแข่งขันในปีนี้ประสพความสำเร็จพร้อมทั้งเชิญชวนให้ชุมชนไทยและผู้มีใจรักกีฬาฟุตบอลร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาตลอดการแข่งขันด้วย

จากนั้น ผู้แทน Thai Soccer League ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่สนับสนุนการจัด Thai Community Cup มาโดยตลอด และขอบคุณร้านอาหาร สมาคม สื่อมวลชนและชุมชนที่สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่มให้กับกองเชียร์และนักกีฬา

ในปีนี้ มีทีมฟุตบอล ๘ ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมาจากนครลอสแอนเจลิส ๔ ทีมคือ Buakaew FC / LA Thai SC/ North Hollywood FC และ Chao Doi FC และทีมจากนอกนครลอสแอนเจลิส อีก ๔ ทีมคือ Chicago /San Francisco / Las Vegas และ Singh United (Florida - Texas)

นักฟุตบอลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทยหรือมีบุพการีเป็นคนไทย และทุกทีมต้องมีนักฟุตบอลอายุเกินกว่า ๔๐ ปีอยู่ในสนามสองคน เพื่อให้นักฟุตบอลอาวุโสมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วย

การแข่งเริ่มตั้งแต่ ๑๐.๐๐. -๒๐.๐๐ น. ซึ่ง TSL จะจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ไว้บริการแก่กองเชียร์และนักกีฬาด้วย