ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์

           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ออท. ณ กรุงเวลลิงตันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Lester Khoo ผู้อำนวยการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา Auckland University of Technology  เพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดการหารือของนาย Khoo ในระหว่างการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อพบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  และหน่วยงานของไทย เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและ Auckland University of Technology โดย ออท.ฯ ได้แนะนำให้นาย Khoo เข้าพบกับสถาบันเทวะวงศ์วโรปกรณ์ระหว่างการเยือนอีกด้วย