ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้กล่าวเปิดงาน “Thai – India Night 2019” ณ Paddington RSL Club News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้กล่าวเปิดงาน “Thai – India Night 2019” ณ Paddington RSL Club

       เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้กล่าวเปิดงาน “Thai – India Night ๒๐๑๙” ณ Paddington RSL Club งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมโครงการบรรพชาอุปสมบทออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๗ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีผู้บวช การประกวดการแต่งกาย การจับสลากรางวัลต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกาย โดยมีนาวาเอกพิทักษ์ นิยาโส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นางสาวฐิติ บรูเซ่นแพนตรูนาว อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนางพรรัตน์ กระจายวงศ์ ภริยากงสุลใหญ่ ร่วมเป็นกรรมการด้วย