ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรเข้มข้น) ณ รร. ภาษาไทยวัดพุทธรังษี News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรเข้มข้น) ณ รร. ภาษาไทยวัดพุทธรังษี

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรเข้มข้น) ณ รร. ภาษาไทยวัดพุทธรังษี โดยกงสุลใหญ่ได้มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนผู้จบหลักสูตรจำนวน ๔๒ คน และกล่าวให้โอวาท จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียน รร. ภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้เชี่ยวชาญการสอนจากสถาบันในประเทศไทย และอาสาสมัคร