ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันรุกสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ในระดับเยาวชน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันรุกสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ในระดับเยาวชน

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนิวซีแลนด์จำนวน 14 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 

         

          นักเรียนนิวซีแลนด์ทั้ง 14 คน ได้แนะนำตัว ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Host School และ Host Family ของแต่ละคน กำหนดการโครงการฯ รายละเอียดการเดินทาง การจัดทำวีซ่า และข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในระหว่างที่อยู่ประเทศไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้นักเรียนนิวซีแลนด์ได้เรียนรู้ และรู้จักวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นด้วย และในช่วงท้ายได้เชิญนักเรียนนิวซีแลนด์และผู้ปกครองที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำแก่นักเรียนนิวซีแลนด์เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีนักเรียนนิวซีแลนด์พร้อมครอบครัวเข้าร่วมร่วม 60 คน 

          โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในโครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และประสบผลสำเร็จดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับโครงการฯ ครั้งที่ 6 นี้  สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนนิวซีแลนด์ทั้งหมด 14 คน มีกำหนดเดินทางไปประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์