ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กระทรวงการต่างประเทศจัดการอบรมภาษาสเปนให้แก่นักเรียน AFS News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กระทรวงการต่างประเทศจัดการอบรมภาษาสเปนให้แก่นักเรียน AFS

      กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (มูลนิธิเอเอฟเอส)  ได้จัดโครงการอบรมภาษาสเปนพื้นฐานให้แก่นักเรียนไทยที่จะไปแลกเปลี่ยนในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวพัชรี พุ่มพชาติ       รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

          

     การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสเปนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาในประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญยิ่งของเยาวชนกลุ่มนี้ที่จะไปทำหน้าที่เสมือนยุวทูต เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเมืองและจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งการไปศึกษาเล่าเรียนและทำหน้าที่สำคัญดังกล่าวนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือจะต้องมีทักษะการสื่อสารกับคนท้องถิ่น คือ การรู้ภาษาสเปน ซึ่งนักเรียนส่วนมากไม่มีพื้นฐานมาก่อน จึงอาจเป็นอุปสรรคในการปรับตัวในช่วงแรก นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ภาษาสเปนอีกด้วย

      ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือไตรภาคีครั้งแรกระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิ  เอเอฟเอส และจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย โดยการเรียนการสอนภายใต้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561