ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  งาน Sydney Chinese New Year Festival News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : งาน Sydney Chinese New Year Festival

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมงานเทศกาลฉลอง Chinese New Year ที่จัดขึ้นโดย City of Sydney ในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี  ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 โดยปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนการแสดงจากกลุ่ม/ชมรมต่างๆ ของชุมชนไทยในการจัดนักแสดงเข้าร่วม ประกอบด้วย ชมรมรากไทย ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย คณะสยามคลาสิคแดนซ์ และชมรมอนุรักษ์ไทย