ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : งานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี ครั้งที่ 119 ณ นครลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : งานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี ครั้งที่ 119 ณ นครลอสแอนเจลิส

        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและจัดพิธีเปิดประเพณีเดินขบวนพาเหรดมังกรทอง ประจำปี 2561 โดย ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทน
         กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงาน  ซึ่งนับเป็นครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 119 แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ณ ไชน่าทาวน์ นครลอสแอนเจลิส โดยถือว่าเป็นการจัดงานเดินขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดอันหนึ่งของนครลอสแอนเจลิส
          พิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาง Judy Chu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๒๗ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี นาง Hilda Solis, Supervisor of Los Angeles County, District 1 กล่าวชื่นชมที่ชุมชนจีนและชุมชนท้องถิ่นของสหรัฐได้สืบสานประเพณีการฉลองเทศกาลตรุษจีนร่วมกันมายาวนานถึงร้อยสิบเก้าปี และมีผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน
          ในการนี้ ประธานสภาหอการค้าจีน กล่าวต้อนรับนาย Dai Shuang Ming รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ฯ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนชาวจีน ชาวต่างชาติที่มาร่วมงานให้เข้าร่วมงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ บนถนนฮอลลีวูด ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส 
             สำหรับขบวนแห่มังกรและการแสดงวัฒนธรรมจีนที่เคลื่อนไปตามถนนย่านไชน่าทาวน์ มี  นาย Jimmy Gomez, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๓๔ นาย Ed Chau, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ 49  นาย David Ryu, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๔ ขึ้นนำเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณรอบไชน่าทาวน์ ชุมชนไทยได้จัดการแสดงวัฒนธรรมไทย  การแต่งกายชุดไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านเดอะภูเขา การแสดงกลองยาวและฟ้อนรำจากเยาวชนไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวและได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมชมขบวนพาเหรดเป็นอย่างดี