ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การสาธิตการไหว้ครูและแสดงมวยโบราณที่งานเทศกาลไทย ที่ Plaza Ángel Salas ศูนย์วัฒนธรรม Centro Cultural del Bosque กรุงเม็กซิโก จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การสาธิตการไหว้ครูและแสดงมวยโบราณที่งานเทศกาลไทย ที่ Plaza Ángel Salas ศูนย์วัฒนธรรม Centro Cultural del Bosque กรุงเม็กซิโก จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

         เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวรมณีย์ คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พร้อมด้วยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิไทย นำคณะครูมวยและนักมวยไทยจากค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย ภายใต้การควบคุมของครูดิน วิทวัส ค้าสม สาธิตการไหว้ครู และแสดงมวยโบราณที่งานเทศกาลไทยจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ Plaza Ángel Salas ศูนย์วัฒนธรรม Centro Cultural del Bosque กรุงเม็กซิโก โดยในช่วงแรก นางสาวบุษฎีฯ ได้กล่าวเปิดการแสดงมวยโบราณ และครูดินได้บรรยายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกีฬามวยไทยกับมวยโบราณ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเม็กซิกันอย่างมาก นับเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนชาวเม็กซิกันและชาวต่างชาติโดยทั่วไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตการประกอบอาหารไทยและการแกะสลักผลไม้ รวมทั้งการออกร้านของผู้ประกอบการไทยในเม็กซิโก ทั้งร้านอาหารไทย นวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์ไทยอีกด้วย

          กิจกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทูตวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑