ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พร้อมด้วยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบนาย Carlos Padilla Becerra ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเม็กซิโก News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พร้อมด้วยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบนาย Carlos Padilla Becerra ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเม็กซิโก

         เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พร้อมด้วยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบนาย Carlos Padilla Becerra ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเม็กซิโกเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬามวยไทยและการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก โดยประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเม็กซิโกตระหนักถึงความนิยมของกีฬามวยไทยในเม็กซิโก รวมถึงนักมวยไทยชาว    เม็กซิกันที่มีฝีมือจำนวนมาก จึงยินดีที่จะพิจารณาสนับสนุนไทยในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก และจะประสานงานกับสหพันธ์กีฬามวยไทยท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อริเริ่มความร่วมมือกันในอนาคต  นอกจากนี้ อธิบดีกรมสารนิเทศได้ใช้โอกาสดังกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสริมสร้างความนิยมกีฬามวยไทยในต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกอย่างเต็มที่

          กิจกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทูตวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑